^Back to Top
facebook

หน่วยทางการส่งกำลังบำรุง ทภ.4
ผบ.บชร.4
เมนูชมรมแม่บ้านทหารบก สาขา บชร.4

กรุณาเข้าสู่ระบบ

การศึกษานอกโรงเรียน บชร.4

ประกวดราคาจัดซื้อจัดจ้าง

ข่าวประชาสัมพันธ์

ชมรายการคืนความสุขให้คนในชาติ

301654
วันนี้
วันที่แล้ว
อาทิตย์นี้
อาทิตย์ที่แล้ว
เดือนนี้
เดือนที่ผ่านมา
รวมทั้งหมด
361
367
2148
296663
9405
8877
301654

Your IP: 18.234.88.196
2019-05-24 20:02
กำลังพลข้าราชการกองบัญชาการช่วยรบที่ ๔ ถวายอาลัยแด่พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช มหิตลาธิเบศรรามาธิบดี จักรีนฤบดินทร์ สยามินทราธิราช บรมนาถบพิตร ด้วยความสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณหาที่สุดมิได้
กำลังพลข้าราชการกองบัญชาการช่วยรบที่ ๔ ถวายอาลัยแด่พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช มหิตลาธิเบศรรามาธิบดี จักรีนฤบดินทร์ สยามินทราธิราช บรมนาถบพิตร ด้วยความสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณหาที่สุดมิได้
กำลังพลข้าราชการกองบัญชาการช่วยรบที่ ๔ ถวายอาลัยแด่พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช มหิตลาธิเบศรรามาธิบดี จักรีนฤบดินทร์ สยามินทราธิราช บรมนาถบพิตร ด้วยความสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณหาที่สุดมิได้
กำลังพลข้าราชการกองบัญชาการช่วยรบที่ ๔ ถวายอาลัยแด่พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช มหิตลาธิเบศรรามาธิบดี จักรีนฤบดินทร์ สยามินทราธิราช บรมนาถบพิตร ด้วยความสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณหาที่สุดมิได้
กำลังพลข้าราชการกองบัญชาการช่วยรบที่ ๔ ถวายอาลัยแด่พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช มหิตลาธิเบศรรามาธิบดี จักรีนฤบดินทร์ สยามินทราธิราช บรมนาถบพิตร ด้วยความสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณหาที่สุดมิได้
กำลังพลข้าราชการกองบัญชาการช่วยรบที่ ๔ ถวายอาลัยแด่พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช มหิตลาธิเบศรรามาธิบดี จักรีนฤบดินทร์ สยามินทราธิราช บรมนาถบพิตร ด้วยความสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณหาที่สุดมิได้
กำลังพลข้าราชการกองบัญชาการช่วยรบที่ ๔ ถวายอาลัยแด่พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช มหิตลาธิเบศรรามาธิบดี จักรีนฤบดินทร์ สยามินทราธิราช บรมนาถบพิตร ด้วยความสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณหาที่สุดมิได้
กำลังพลข้าราชการกองบัญชาการช่วยรบที่ ๔ ถวายอาลัยแด่พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช มหิตลาธิเบศรรามาธิบดี จักรีนฤบดินทร์ สยามินทราธิราช บรมนาถบพิตร ด้วยความสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณหาที่สุดมิได้
กำลังพลข้าราชการกองบัญชาการช่วยรบที่ ๔ ถวายอาลัยแด่พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช มหิตลาธิเบศรรามาธิบดี จักรีนฤบดินทร์ สยามินทราธิราช บรมนาถบพิตร ด้วยความสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณหาที่สุดมิได้
กำลังพลข้าราชการกองบัญชาการช่วยรบที่ ๔ ถวายอาลัยแด่พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช มหิตลาธิเบศรรามาธิบดี จักรีนฤบดินทร์ สยามินทราธิราช บรมนาถบพิตร ด้วยความสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณหาที่สุดมิได้
กำลังพลข้าราชการกองบัญชาการช่วยรบที่ ๔ ถวายอาลัยแด่พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช มหิตลาธิเบศรรามาธิบดี จักรีนฤบดินทร์ สยามินทราธิราช บรมนาถบพิตร ด้วยความสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณหาที่สุดมิได้
กำลังพลข้าราชการกองบัญชาการช่วยรบที่ ๔ ถวายอาลัยแด่พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช มหิตลาธิเบศรรามาธิบดี จักรีนฤบดินทร์ สยามินทราธิราช บรมนาถบพิตร ด้วยความสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณหาที่สุดมิได้
กำลังพลข้าราชการกองบัญชาการช่วยรบที่ ๔ ถวายอาลัยแด่พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช มหิตลาธิเบศรรามาธิบดี จักรีนฤบดินทร์ สยามินทราธิราช บรมนาถบพิตร ด้วยความสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณหาที่สุดมิได้
กำลังพลข้าราชการกองบัญชาการช่วยรบที่ ๔ ถวายอาลัยแด่พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช มหิตลาธิเบศรรามาธิบดี จักรีนฤบดินทร์ สยามินทราธิราช บรมนาถบพิตร ด้วยความสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณหาที่สุดมิได้
กำลังพลข้าราชการกองบัญชาการช่วยรบที่ ๔ ถวายอาลัยแด่พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช มหิตลาธิเบศรรามาธิบดี จักรีนฤบดินทร์ สยามินทราธิราช บรมนาถบพิตร ด้วยความสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณหาที่สุดมิได้
กำลังพลข้าราชการกองบัญชาการช่วยรบที่ ๔ ถวายอาลัยแด่พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช มหิตลาธิเบศรรามาธิบดี จักรีนฤบดินทร์ สยามินทราธิราช บรมนาถบพิตร ด้วยความสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณหาที่สุดมิได้
กำลังพลข้าราชการกองบัญชาการช่วยรบที่ ๔ ถวายอาลัยแด่พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช มหิตลาธิเบศรรามาธิบดี จักรีนฤบดินทร์ สยามินทราธิราช บรมนาถบพิตร ด้วยความสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณหาที่สุดมิได้
กำลังพลข้าราชการกองบัญชาการช่วยรบที่ ๔ ถวายอาลัยแด่พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช มหิตลาธิเบศรรามาธิบดี จักรีนฤบดินทร์ สยามินทราธิราช บรมนาถบพิตร ด้วยความสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณหาที่สุดมิได้
กำลังพลข้าราชการกองบัญชาการช่วยรบที่ ๔ ถวายอาลัยแด่พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช มหิตลาธิเบศรรามาธิบดี จักรีนฤบดินทร์ สยามินทราธิราช บรมนาถบพิตร ด้วยความสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณหาที่สุดมิได้

 

king001

workr10
colligraphic
Icon active 03click here

 

::::: ข่าวกิจกรรมอัพเดทล่าสุด ::::

001 ajax loader เมื่อ 3 เม.ย. 62,1330 บชร.4 ได้จัดพิธีรับ – ส่งหน้าที่ ผบ.บชร.4 ระหว่าง พล.ต.เกรียงไกร ศรีรักษ์ และ พล.ต.ไตรรัตน์ ไชยนุรักษ์ ณ บก.บชร.4 ค่ายเทพสตรีศรีสุนทร ต.กะปาง อ.ทุ่งสง จว.น.ศ.123
002 ajax loaderเมื่อ 6 เม.ย.62, 1000 พล.ต.ไตรรัตน์ ไชยนุรักษ์ ผบ.บชร.4 และกำลังพล ร่วมพิธีพลีกรรมตักน้ำจากแหล่งน้ำศักดิ์สิทธิ์ เพื่อนำไปประกอบพิธีเสกน้ำอภิเษกในการงานพระราชพิธีบรมราชาภิเษกของจังหวัดนครศรีธรรมราช ณ วัดเสมาเมือง ต.ในเมือง อ.เมือง จ.นครศรีธรรมราช และ เวลา 1330 ร่วมพิธีพลีกรรมได้เคลื่อนย้ายน้ำศักดิ์สิทธิ์ไปยังพระวิหารหลวงวัดพระมหาธาตุวรมหาวิหาร ณ วิหารหลวง วัดมหาธาตุวรมหาวิหาร ต.ในเมือง อ.เมือง จว.น.ศ. 123
003 ajax loaderเมื่อ 10 เม.ย.62 ,0900 พล.ต.ไตรรัตน์ ไชยนุรักษ์ ผบ.บชร.4 มอบหมายให้ พ.อ.นันทโชติ ภู่วัฒนา รอง ผบ.บชร.4 กำลังพล,ครอบครัว และพุทธศาสนิกชนผู้มีจิตศรัทธา ร่วมพิธีทอดผ้าป่าสามัคคี เพื่อหารายได้ก่อสร้างศาลาเฉลิมพระเกียรติ โดยมี พล.ต.อาคม พงศ์พรหม รอง.มทน.ทภ.4 เป็นประธาน ณ วัดหาดสูง ต.ไม้เรียง อ.ฉวาง จว.น.ศ 123
004 ajax loaderเมื่อ 18 เม.ย.62 ,0900 พล.ต.ไตรรัตน์ ไชยนุรักษ์ ผบ.บชร.4 ได้ประชุมมอบนโยบายและการสั่งการ ให้กับ ผบ.นขต.บชร.4 ณ บก.บชร.4 ค่ายเทพสตรีศรีสุนทร อ.ทุ่งสง จว.น.ศ. เพื่อชี้แจงมอบนโยบายและการสั่งการของ ผบช. เพื่อให้หน่วย นขต.บชร.4 ได้เป็นแนวทางนำไปปฏิบัติ ผลการปฏิบัติเป็นไปด้วยความเรียบร้อย123
006 ajax loader

เมื่อ 24 เม.ย.62 ตามสั่งการ ของ มทภ.4 ให้ บชร.4 ดำเนินการจัด รยบ.น้ำขนาด 6,000 ลิตร สนับสนุนการช่วยเหลือบรรเทาสาธารณภัยด้านภัยแล้ง ให้กับ จว.ภ.ต. ในการนั้น พล.ต.ไตรรัตน์ ไชยนุรักษ์ ผบ.บชร.4 จึงได้สั่งการให้ นขต.บชร.4 จัด รยบ.น้ำขนาด 6,000 ลิตร จำนวน 2 คัน สนับสนุนการปฏิบัติการช่วยเหลือภัยแล้งให้กับ ประชาชนในพื้นที่ประสบภัยแล้งใน จว.ภ.ก. และจัด กพ.จิตอาสาร่วมในการช่วยเหลือประชาชน ปัจจุบัน รยบ.บรรทุกน้ำขนาด 6,000 ลิตร จำนวน 2 คัน ถึง จุดนัดพบขั้นต้น ณ ด่านตรวจเพื่อความมั่นคงท่าฉัตรไชย ต.ไม้ขาว อ.ถลาง จว.ภ.ต. เมื่อ 0730 ของ 24 เม.ย.62 เพื่อเตรียมการในการรับภารกิจ ในการรับน้ำและนำน้ำไปแจกจ่ายให้กับประชาชนผู้ประสบภัยในพื้นที่ จว.ภ.ก. ต่อไป

123
wiveheader
wive002
002
 
 icon Prachasamphan 

 108168