“ ไม่ต้องจำว่าฉันคือใคร แต่จำว่าฉันทำอะไรก็พอ ”

ความบางตอนของ พระราชดำรัส พระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดช บรมนาถบพิตร จากหนังสือตามรอยพระยุคลบาท ท้องทะเลและมหาสมุทร ไม่เคยปราศจากคลื่นฉันใด ไม่ว่าในยามใด หัวใจคนไทยก็ไม่เคยปราศจากพระองค์ ฉันนั้น

Read More

28 กันยายน วันพระราชทานธงชาติไทย

"...เพราะธงชาติและเพลงชาติไทย คือสัญลักษณ์ของความเป็นไทย คือสิ่งที่แสดงให้เห็นถึงความเป็นเอกราช ไม่ตกเป็นเมืองขึ้นหรืออนานิคมของชาติใด รวมถึงความเสียสละของบรรพบุรุษไทยทุกยุคสมัย ในการปกป้องรักษาแผ่นดินให้คงอยู่มาจนถึงปัจจุบัน..."

Read More

พลโท เกรียงไกร ศรีรักษ์ แม่ทัพภาคที่ 4 /ผู้อำนวยการรักษาความมั่นคงภายในภาค 4

พบเห็นสิ่งผิดปกติ หรือบุคคลต้องสงสัย แจ้งที่เบอร์สายด่วน 1341 หรือหน่วยเฉพาะกิจ ในพื้นที่ได้ตลอด 24 ชั่วโมง

Read More

สร้างสัมพันธ์อันดีกับบุคลากรทางการศึกษา

"ชายแดนใต้ถิ่นนี้มีความหวัง​ คอยระวังเฝ้าเป็นห่วงไม่ห่างหาย​ กองทัพบกพร้อมยอมพลีด้วยใจกาย​ แม้ชีพวายขอปกป้องผืนแผ่นดิน"

Read More