^Back to Top

กองทัพเข้มแข็ง ประเทศมั่นคง
ผบ.บชร.4
เมนูชมรมแม่บ้านทหารบก สาขา บชร.4

กรุณาเข้าสู่ระบบ

การศึกษานอกโรงเรียน บชร.4

ประกวดราคาจัดซื้อจัดจ้าง

ข่าวประชาสัมพันธ์

ชมรายการคืนความสุขให้คนในชาติ

144951
วันนี้
วันที่แล้ว
อาทิตย์นี้
อาทิตย์ที่แล้ว
เดือนนี้
เดือนที่ผ่านมา
รวมทั้งหมด
159
185
517
142948
2435
6953
144951

Your IP: 107.20.115.174
2017-12-12 17:39
กำลังพลข้าราชการกองบัญชาการช่วยรบที่ ๔ ถวายอาลัยแด่พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช มหิตลาธิเบศรรามาธิบดี จักรีนฤบดินทร์ สยามินทราธิราช บรมนาถบพิตร ด้วยความสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณหาที่สุดมิได้
กำลังพลข้าราชการกองบัญชาการช่วยรบที่ ๔ ถวายอาลัยแด่พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช มหิตลาธิเบศรรามาธิบดี จักรีนฤบดินทร์ สยามินทราธิราช บรมนาถบพิตร ด้วยความสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณหาที่สุดมิได้
กำลังพลข้าราชการกองบัญชาการช่วยรบที่ ๔ ถวายอาลัยแด่พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช มหิตลาธิเบศรรามาธิบดี จักรีนฤบดินทร์ สยามินทราธิราช บรมนาถบพิตร ด้วยความสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณหาที่สุดมิได้
กำลังพลข้าราชการกองบัญชาการช่วยรบที่ ๔ ถวายอาลัยแด่พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช มหิตลาธิเบศรรามาธิบดี จักรีนฤบดินทร์ สยามินทราธิราช บรมนาถบพิตร ด้วยความสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณหาที่สุดมิได้
กำลังพลข้าราชการกองบัญชาการช่วยรบที่ ๔ ถวายอาลัยแด่พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช มหิตลาธิเบศรรามาธิบดี จักรีนฤบดินทร์ สยามินทราธิราช บรมนาถบพิตร ด้วยความสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณหาที่สุดมิได้
กำลังพลข้าราชการกองบัญชาการช่วยรบที่ ๔ ถวายอาลัยแด่พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช มหิตลาธิเบศรรามาธิบดี จักรีนฤบดินทร์ สยามินทราธิราช บรมนาถบพิตร ด้วยความสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณหาที่สุดมิได้
กำลังพลข้าราชการกองบัญชาการช่วยรบที่ ๔ ถวายอาลัยแด่พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช มหิตลาธิเบศรรามาธิบดี จักรีนฤบดินทร์ สยามินทราธิราช บรมนาถบพิตร ด้วยความสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณหาที่สุดมิได้
กำลังพลข้าราชการกองบัญชาการช่วยรบที่ ๔ ถวายอาลัยแด่พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช มหิตลาธิเบศรรามาธิบดี จักรีนฤบดินทร์ สยามินทราธิราช บรมนาถบพิตร ด้วยความสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณหาที่สุดมิได้
กำลังพลข้าราชการกองบัญชาการช่วยรบที่ ๔ ถวายอาลัยแด่พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช มหิตลาธิเบศรรามาธิบดี จักรีนฤบดินทร์ สยามินทราธิราช บรมนาถบพิตร ด้วยความสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณหาที่สุดมิได้
กำลังพลข้าราชการกองบัญชาการช่วยรบที่ ๔ ถวายอาลัยแด่พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช มหิตลาธิเบศรรามาธิบดี จักรีนฤบดินทร์ สยามินทราธิราช บรมนาถบพิตร ด้วยความสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณหาที่สุดมิได้
กำลังพลข้าราชการกองบัญชาการช่วยรบที่ ๔ ถวายอาลัยแด่พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช มหิตลาธิเบศรรามาธิบดี จักรีนฤบดินทร์ สยามินทราธิราช บรมนาถบพิตร ด้วยความสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณหาที่สุดมิได้
กำลังพลข้าราชการกองบัญชาการช่วยรบที่ ๔ ถวายอาลัยแด่พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช มหิตลาธิเบศรรามาธิบดี จักรีนฤบดินทร์ สยามินทราธิราช บรมนาถบพิตร ด้วยความสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณหาที่สุดมิได้
กำลังพลข้าราชการกองบัญชาการช่วยรบที่ ๔ ถวายอาลัยแด่พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช มหิตลาธิเบศรรามาธิบดี จักรีนฤบดินทร์ สยามินทราธิราช บรมนาถบพิตร ด้วยความสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณหาที่สุดมิได้
กำลังพลข้าราชการกองบัญชาการช่วยรบที่ ๔ ถวายอาลัยแด่พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช มหิตลาธิเบศรรามาธิบดี จักรีนฤบดินทร์ สยามินทราธิราช บรมนาถบพิตร ด้วยความสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณหาที่สุดมิได้
กำลังพลข้าราชการกองบัญชาการช่วยรบที่ ๔ ถวายอาลัยแด่พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช มหิตลาธิเบศรรามาธิบดี จักรีนฤบดินทร์ สยามินทราธิราช บรมนาถบพิตร ด้วยความสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณหาที่สุดมิได้
กำลังพลข้าราชการกองบัญชาการช่วยรบที่ ๔ ถวายอาลัยแด่พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช มหิตลาธิเบศรรามาธิบดี จักรีนฤบดินทร์ สยามินทราธิราช บรมนาถบพิตร ด้วยความสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณหาที่สุดมิได้
กำลังพลข้าราชการกองบัญชาการช่วยรบที่ ๔ ถวายอาลัยแด่พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช มหิตลาธิเบศรรามาธิบดี จักรีนฤบดินทร์ สยามินทราธิราช บรมนาถบพิตร ด้วยความสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณหาที่สุดมิได้
กำลังพลข้าราชการกองบัญชาการช่วยรบที่ ๔ ถวายอาลัยแด่พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช มหิตลาธิเบศรรามาธิบดี จักรีนฤบดินทร์ สยามินทราธิราช บรมนาถบพิตร ด้วยความสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณหาที่สุดมิได้
กำลังพลข้าราชการกองบัญชาการช่วยรบที่ ๔ ถวายอาลัยแด่พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช มหิตลาธิเบศรรามาธิบดี จักรีนฤบดินทร์ สยามินทราธิราช บรมนาถบพิตร ด้วยความสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณหาที่สุดมิได้

 

03 

icon connect[1] เมื่อวันที่ 23 พ.ย. 60,0909 พล.ต.บัญชา รักชื่อ ผบ.บชร.4 เป็นประธานในพิธีประดับเครื่องหมายยศให้กับกำลังพลที่ได้รับเลื่อนยศสูงขึ้น จำนวน 3 นาย ในโอกาสนี้ได้ให้โอวาทกำลังพลที่ได้รับการประดับเครื่องหมายยศ เพื่อเป็นแนวทางการดำเนินชีวิต การทำหน้าที่ของทางราชการต่อไป ณ ห้องประชุมเทพกระษัตรี บก.บชร.4 ค่ายเทพสตรีศรีสุนทร ต.กะปาง อ.ทุ่งสง จว.น.ศ. ::

002
03world006::เมื่อวันที่ 23 พ.ย. 60,0909 พล.ต.บัญชา รักชื่อ ผบ.บชร.4 เป็นประธานในพิธีประดับเครื่องหมายยศให้กับกำลังพลที่ได้รับเลื่อนยศสูงขึ้น จำนวน 3 นาย ในโอกาสนี้ได้ให้โอวาทกำลังพลที่ได้รับการประดับเครื่องหมายยศ เพื่อเป็นแนวทางการดำเนินชีวิต การทำหน้าที่ของทางราชการต่อไป ณ ห้องประชุมเทพกระษัตรี บก.บชร.4 ค่ายเทพสตรีศรีสุนทร ต.กะปาง อ.ทุ่งสง จว.น.ศ. ::
colligraphic
6world006::เมื่อวันที่ 4 ธ.ค.60, 0700 พ.อ.โชติ ยิกุสังข์ รอง ผบ.บชร.4 และ พ.อ.หญิง ศุภางค์ ยิกุสังข์ ประธานชมรมแม่บ้าน ทบ. สาขา บชร.4 พร้อมกำลังพลและครอบครัว  ร่วมพิธีทำบุญตักบาตร  และเจริญพระพุทธมนต์ เนื่องในวันคล้ายวันเฉลิมพระชนมพรรษา พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช บรมนาถบพิตร  โดยมี พล.ต.ทวี  เกิดสมบูรณ์ ผบ.มทบ.43  เป็นประธาน ณ สโมสรเทพตรี  ค่ายเทพสตรีศรีสุนทร  ต.กะปาง อ.ทุ่งสง จว.น.ศ. ::
colligraphic
1world006:: เมื่อวันที่ 13 พ.ย. 60 พล.ต.บัญชา รักชื่อ ผบ.บชร.4 เป็นประธานพิธีต้อนรับและเปิดการฝึกทหารใหม่ ผลัดที่ 2/60 ของ บชร.4 และ นขต.บชร.4 ณ สนามฝึก พัน.ซบร.24 บชร.4 ค่ายเทพสตรีศรีสุนทร อ.ทุ่งสง จ.นครศรีธรมราช ::
colligraphic
1 1world006:: เมื่อ 5 ก.ย.60 พล.ต.บัญชา รักชื่อ ผบ.บชร.4 และคณะ เดินทางร่วมงานหล่อรูปปั้น หลวงปู่ทวด โดยมี พล.ท.ปิยะวัฒน์ นาควานิช มทภ.4  และ คุณหญิงแพทย์หญิง  พรทิพย์  โรจนสุนันท์ เป็นประธาน ณ วัดวิเชียรรังสฤษฎ์ อ.ร่อนพิบูรย์ จ.นครศรีธรรมราช ::
colligraphic
1
world006:: 
เมื่อ 24 เม.ย. 60 พล.ต.บัญชา รักชื่อ ผบ.บชร.๔  เป็นประธานในพิธีทำบุญเนื่องในวันคล้ายวันสถาปนา พัน.สพ.กระสุน 24 บชร.4 ครบรอบปีที่ 32 (23 เมษายน 2560) โดยมี พ.อ.ณัฐพัชร พุ่มเกิด ผบ.พัน.สพ.กระสุน 24 บชร.4 ให้การต้อนรับ  ณ บก.พัน.สพ.กระสุน 24 บชร.4 ::
colligraphic
15
world006:: เมื่อ 13 พ.ค. 60 พล.ต.บัญชา รักชื่อ ผบ.บชร.4  ได้ตรวจสอบความพร้อมของสถานที่และการปฏิบัติในการสอบคัดเลือกทหารกองหนุนเข้าบรรจุรับราชการ โดยเน้นย้ำการปฏิบัติให้เป็นไปด้วยความโปร่งใส ยุติธรรม ตรวจสอบได้ ::
colligraphic

4world006:: เมื่อ 15 พ.ค.60 พล.ต.บัญชา รักชื่อ ผบ.บชร.4 เป็นประธานในการสอบคัดเลือกทหารกองหนุนเข้ารับราชการในส่วนของ บชร.4 จำนวน 17 อัตราโดยมีผู้สมัครผ่านการทดสอบร่างกายช่วงเช้าจำนวน 108 คนเพื่อทำการสอบภาคทฤษฏี ณ ร้อย.บก.บชร.4 โดยมีผู้ผ่านเกณฑ์ที่กำหนดจำนวน 41 คน ::

colligraphic
002
new3:::กิจกรรมทั้งหมด:::

 

 

 

 

 

 

   wiveheader
   01
163299 163300 163301
163302 163304 163305
123 เมื่อวันที่ 1 ธ.ค.60, 1830  ชมรมแม่บ้าน ทบ. สาขา บชร.4 จัดประชุมเพื่อรับทราบแนวทาง การดำเนินงานของชมรมแม่บ้าน ตามแผนงานสมาคมแม่บ้าน ทบ. และสมาคมแม่บ้าน ทบ. สาขา  ทภ.4 ณ ห้องประชุม  บก.บชร.4  มีผู้เข้าร่วมประชุมจำนวน 80 คน โดยมี  พ.อ.โชติ  ยิกุสังข์ รอง ผบ.บชร.4(2) และ พ.ท.(ญ)ศุภางค์   ยิกุสังข์ ประธานชมรมแม่บ้าน ทบ. สาขา บชร.4 เป็นประธาน
002
15123554574501512438121276
 
 

news009

 

เมื่อ 2 ธ.ค. 60 บชร.4 โดย นบภ.พัน.ซบร.24 บชร.4 ได้จัดชุดช่วยเหลือผู้ประสบภัยเข้าพื้นที่ ม.3 ต.วังหิน อ.บางขัน จว.น.ศ. จำ...

โพสต์โดย กองบัญชาการช่วยรบที่ 4 บน 2 ธันวาคม 2017