^Back to Top

กองทัพเข้มแข็ง ประเทศมั่นคง
ผบ.บชร.4
เมนูชมรมแม่บ้านทหารบก สาขา บชร.4

กรุณาเข้าสู่ระบบ

การศึกษานอกโรงเรียน บชร.4

ประกวดราคาจัดซื้อจัดจ้าง

ข่าวประชาสัมพันธ์

ชมรายการคืนความสุขให้คนในชาติ

141036
วันนี้
วันที่แล้ว
อาทิตย์นี้
อาทิตย์ที่แล้ว
เดือนนี้
เดือนที่ผ่านมา
รวมทั้งหมด
145
324
1304
138220
5473
6543
141036

Your IP: 54.162.250.227
2017-11-24 14:48
กำลังพลข้าราชการกองบัญชาการช่วยรบที่ ๔ ถวายอาลัยแด่พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช มหิตลาธิเบศรรามาธิบดี จักรีนฤบดินทร์ สยามินทราธิราช บรมนาถบพิตร ด้วยความสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณหาที่สุดมิได้
กำลังพลข้าราชการกองบัญชาการช่วยรบที่ ๔ ถวายอาลัยแด่พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช มหิตลาธิเบศรรามาธิบดี จักรีนฤบดินทร์ สยามินทราธิราช บรมนาถบพิตร ด้วยความสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณหาที่สุดมิได้
กำลังพลข้าราชการกองบัญชาการช่วยรบที่ ๔ ถวายอาลัยแด่พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช มหิตลาธิเบศรรามาธิบดี จักรีนฤบดินทร์ สยามินทราธิราช บรมนาถบพิตร ด้วยความสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณหาที่สุดมิได้
กำลังพลข้าราชการกองบัญชาการช่วยรบที่ ๔ ถวายอาลัยแด่พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช มหิตลาธิเบศรรามาธิบดี จักรีนฤบดินทร์ สยามินทราธิราช บรมนาถบพิตร ด้วยความสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณหาที่สุดมิได้
กำลังพลข้าราชการกองบัญชาการช่วยรบที่ ๔ ถวายอาลัยแด่พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช มหิตลาธิเบศรรามาธิบดี จักรีนฤบดินทร์ สยามินทราธิราช บรมนาถบพิตร ด้วยความสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณหาที่สุดมิได้
กำลังพลข้าราชการกองบัญชาการช่วยรบที่ ๔ ถวายอาลัยแด่พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช มหิตลาธิเบศรรามาธิบดี จักรีนฤบดินทร์ สยามินทราธิราช บรมนาถบพิตร ด้วยความสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณหาที่สุดมิได้
กำลังพลข้าราชการกองบัญชาการช่วยรบที่ ๔ ถวายอาลัยแด่พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช มหิตลาธิเบศรรามาธิบดี จักรีนฤบดินทร์ สยามินทราธิราช บรมนาถบพิตร ด้วยความสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณหาที่สุดมิได้
กำลังพลข้าราชการกองบัญชาการช่วยรบที่ ๔ ถวายอาลัยแด่พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช มหิตลาธิเบศรรามาธิบดี จักรีนฤบดินทร์ สยามินทราธิราช บรมนาถบพิตร ด้วยความสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณหาที่สุดมิได้
กำลังพลข้าราชการกองบัญชาการช่วยรบที่ ๔ ถวายอาลัยแด่พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช มหิตลาธิเบศรรามาธิบดี จักรีนฤบดินทร์ สยามินทราธิราช บรมนาถบพิตร ด้วยความสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณหาที่สุดมิได้
กำลังพลข้าราชการกองบัญชาการช่วยรบที่ ๔ ถวายอาลัยแด่พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช มหิตลาธิเบศรรามาธิบดี จักรีนฤบดินทร์ สยามินทราธิราช บรมนาถบพิตร ด้วยความสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณหาที่สุดมิได้
กำลังพลข้าราชการกองบัญชาการช่วยรบที่ ๔ ถวายอาลัยแด่พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช มหิตลาธิเบศรรามาธิบดี จักรีนฤบดินทร์ สยามินทราธิราช บรมนาถบพิตร ด้วยความสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณหาที่สุดมิได้
กำลังพลข้าราชการกองบัญชาการช่วยรบที่ ๔ ถวายอาลัยแด่พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช มหิตลาธิเบศรรามาธิบดี จักรีนฤบดินทร์ สยามินทราธิราช บรมนาถบพิตร ด้วยความสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณหาที่สุดมิได้
กำลังพลข้าราชการกองบัญชาการช่วยรบที่ ๔ ถวายอาลัยแด่พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช มหิตลาธิเบศรรามาธิบดี จักรีนฤบดินทร์ สยามินทราธิราช บรมนาถบพิตร ด้วยความสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณหาที่สุดมิได้
กำลังพลข้าราชการกองบัญชาการช่วยรบที่ ๔ ถวายอาลัยแด่พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช มหิตลาธิเบศรรามาธิบดี จักรีนฤบดินทร์ สยามินทราธิราช บรมนาถบพิตร ด้วยความสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณหาที่สุดมิได้
กำลังพลข้าราชการกองบัญชาการช่วยรบที่ ๔ ถวายอาลัยแด่พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช มหิตลาธิเบศรรามาธิบดี จักรีนฤบดินทร์ สยามินทราธิราช บรมนาถบพิตร ด้วยความสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณหาที่สุดมิได้
กำลังพลข้าราชการกองบัญชาการช่วยรบที่ ๔ ถวายอาลัยแด่พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช มหิตลาธิเบศรรามาธิบดี จักรีนฤบดินทร์ สยามินทราธิราช บรมนาถบพิตร ด้วยความสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณหาที่สุดมิได้
กำลังพลข้าราชการกองบัญชาการช่วยรบที่ ๔ ถวายอาลัยแด่พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช มหิตลาธิเบศรรามาธิบดี จักรีนฤบดินทร์ สยามินทราธิราช บรมนาถบพิตร ด้วยความสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณหาที่สุดมิได้
กำลังพลข้าราชการกองบัญชาการช่วยรบที่ ๔ ถวายอาลัยแด่พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช มหิตลาธิเบศรรามาธิบดี จักรีนฤบดินทร์ สยามินทราธิราช บรมนาถบพิตร ด้วยความสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณหาที่สุดมิได้
กำลังพลข้าราชการกองบัญชาการช่วยรบที่ ๔ ถวายอาลัยแด่พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช มหิตลาธิเบศรรามาธิบดี จักรีนฤบดินทร์ สยามินทราธิราช บรมนาถบพิตร ด้วยความสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณหาที่สุดมิได้

 

03 

icon connect[1] เมื่อวันที่ 23 พ.ย. 60,0909 พล.ต.บัญชา รักชื่อ ผบ.บชร.4 เป็นประธานในพิธีประดับเครื่องหมายยศให้กับกำลังพลที่ได้รับเลื่อนยศสูงขึ้น จำนวน 3 นาย ในโอกาสนี้ได้ให้โอวาทกำลังพลที่ได้รับการประดับเครื่องหมายยศ เพื่อเป็นแนวทางการดำเนินชีวิต การทำหน้าที่ของทางราชการต่อไป ณ ห้องประชุมเทพกระษัตรี บก.บชร.4 ค่ายเทพสตรีศรีสุนทร ต.กะปาง อ.ทุ่งสง จว.น.ศ. ::

002
03world006::เมื่อวันที่ 23 พ.ย. 60,0909 พล.ต.บัญชา รักชื่อ ผบ.บชร.4 เป็นประธานในพิธีประดับเครื่องหมายยศให้กับกำลังพลที่ได้รับเลื่อนยศสูงขึ้น จำนวน 3 นาย ในโอกาสนี้ได้ให้โอวาทกำลังพลที่ได้รับการประดับเครื่องหมายยศ เพื่อเป็นแนวทางการดำเนินชีวิต การทำหน้าที่ของทางราชการต่อไป ณ ห้องประชุมเทพกระษัตรี บก.บชร.4 ค่ายเทพสตรีศรีสุนทร ต.กะปาง อ.ทุ่งสง จว.น.ศ. ::
colligraphic
1world006:: เมื่อวันที่ 13 พ.ย. 60 พล.ต.บัญชา รักชื่อ ผบ.บชร.4 เป็นประธานพิธีต้อนรับและเปิดการฝึกทหารใหม่ ผลัดที่ 2/60 ของ บชร.4 และ นขต.บชร.4 ณ สนามฝึก พัน.ซบร.24 บชร.4 ค่ายเทพสตรีศรีสุนทร อ.ทุ่งสง จ.นครศรีธรมราช ::
colligraphic
1 1world006:: เมื่อ 5 ก.ย.60 พล.ต.บัญชา รักชื่อ ผบ.บชร.4 และคณะ เดินทางร่วมงานหล่อรูปปั้น หลวงปู่ทวด โดยมี พล.ท.ปิยะวัฒน์ นาควานิช มทภ.4  และ คุณหญิงแพทย์หญิง  พรทิพย์  โรจนสุนันท์ เป็นประธาน ณ วัดวิเชียรรังสฤษฎ์ อ.ร่อนพิบูรย์ จ.นครศรีธรรมราช ::
colligraphic
1
world006:: 
เมื่อ 24 เม.ย. 60 พล.ต.บัญชา รักชื่อ ผบ.บชร.๔  เป็นประธานในพิธีทำบุญเนื่องในวันคล้ายวันสถาปนา พัน.สพ.กระสุน 24 บชร.4 ครบรอบปีที่ 32 (23 เมษายน 2560) โดยมี พ.อ.ณัฐพัชร พุ่มเกิด ผบ.พัน.สพ.กระสุน 24 บชร.4 ให้การต้อนรับ  ณ บก.พัน.สพ.กระสุน 24 บชร.4 ::
colligraphic
15
world006:: เมื่อ 13 พ.ค. 60 พล.ต.บัญชา รักชื่อ ผบ.บชร.4  ได้ตรวจสอบความพร้อมของสถานที่และการปฏิบัติในการสอบคัดเลือกทหารกองหนุนเข้าบรรจุรับราชการ โดยเน้นย้ำการปฏิบัติให้เป็นไปด้วยความโปร่งใส ยุติธรรม ตรวจสอบได้ ::
colligraphic

4world006:: เมื่อ 15 พ.ค.60 พล.ต.บัญชา รักชื่อ ผบ.บชร.4 เป็นประธานในการสอบคัดเลือกทหารกองหนุนเข้ารับราชการในส่วนของ บชร.4 จำนวน 17 อัตราโดยมีผู้สมัครผ่านการทดสอบร่างกายช่วงเช้าจำนวน 108 คนเพื่อทำการสอบภาคทฤษฏี ณ ร้อย.บก.บชร.4 โดยมีผู้ผ่านเกณฑ์ที่กำหนดจำนวน 41 คน ::

colligraphic
 
03world006:: เมื่อ 16 พ.ค. 60 หน่วยฝึกทหารใหม่ที่ นขต.บชร.4 ได้จัดพิธีเปิดการฝึกทหารใหม่ ผลัดที่ 1/60 และแนะนำผู้บังคับบัญชา โดยมี พล.ต.บัญชา รักชื่อ ผบ.บชร.4 เป็นประธานฯ ในโอกาสนี้ได้ให้โอวาทเพื่อเป็นขวัญและกำลังใจกับทหารใหม่ และเน้นย้ำการปฏิบัติของผู้ฝึก,ครูฝึก และครูทหารใหม่ โดยให้ยึดถือแบบธรรมเนียมและระเบียบของ ทบ.อย่างเคร่งคัด บริเวณสนามหน้า ร้อย.บก.บชร.4 ::
colligraphic
timeline 25600605 163041world006:: เมื่อ 5 มิ.ย.60 พล.ต.บัญชา รักชื่อ ผบ.บชร.4 ให้การต้อนรับคณะชุดตรวจกิจการทั่วไปประจำปีงบประมาณ 2560 ในโอกาสเดินทางมาตรวจสอบและประเมินผลการปฏิบัติงานของหน่วยในส่วนของ บก.บชร.4 และ พัน.นขต.บชร.4 โดยมี พล.ต.เรืองฤทธิ์ บุญยงค์ เป็นหัวหน้าชุดตรวจ ณ บก.บชร.4 ::
colligraphic
002
new3:::กิจกรรมทั้งหมด:::

 

 

 

 

 

 wiveheader

 
 
 Udating...

news009 

บชร.4 ขอประชาสัมพันธ์การสอบคัดเลือกทหารกองหนุนเข้ารับราชการในส่วนของ บชร.4 จำนวน 2 อัตราในห้วงวันที่ 13-14 ก.ค.60 รายละเอียดตามเอกสาร  ::Download::
Template Size iup2017 TwitterPost 900x450
"กำลังพล ทบ. ทุกนายสามารถมีส่วนร่วมในการพิทักษ์และเทิดทูนสถาบันพระมหากษัตริย์ได้ โดยร่วมกันตรวจสอบเว็บไซต์ที่บ่อนทำลาย สถาบันฯ และรายงานให้ ทบ.ทราบ ทาง e-mail: [email protected] หรือ 02-2977319 เพื่อรวบรวมและแจ้งหน่วยงานที่เกี่ยวข้องให้ดำเนินการต่อไป"