พิธีเปิดการฝึกทหารใหม่ ผลัดที่ 2/60

เขียนโดย Super User
1

::เมื่อวันที่ 13 พ.ย. 60 พล.ต.บัญชา รักชื่อ ผบ.บชร.4 เป็นประธานพิธีต้อนรับและเปิดการฝึกทหารใหม่ ผลัดที่ 2/60 ของ บชร.4 และ นขต.บชร.4 ณ สนามฝึก พัน.ซบร.24 บชร.4 ค่ายเทพสตรีศรีสุนทร อ.ทุ่งสง จ.นครศรีธรมราช ::

2
3
4 
5
6
 7
8
9
10 
11
12
13
original 1197086941