พิธีถวายพวงมาลาเพื่อเป็นเครื่องราชสักการะเนื่องในโอกาสวันปิยมหาราช

เขียนโดย Super User
01 

003

orเมื่อ ๒๓ ต.ค. ๕๘,๐๗๔๕ พ.อ.สิทธิพร ปาละกูล รอง เสธ.บชร.๔ พร้อมด้วยกำลังพล นขต.บชร.๔ ร่วมกับหน่วยงานส่วนข้าราชการ พนักงานรัฐวิสาหกิจ บุคคลและประชาชนทั่วไป ร่วมถวายพวงมาลาเพื่อเป็นเครื่องราชสักการะเนื่องในโอกาส “วันปิยมหาราช”ประจำปี ๒๕๕๘ เพื่อแสดงออกถึงความจงรักภักดีและน้อมรำลึกถึงพระมหากรุณาธิคุณของพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัวฯ (รัชกาลที่ ๕) โดยมี  พล.ต.ปริยารณ  มัชฌิมวงศ์ ผบ.มทบ.๔๓ เป็นประธาน ณ พระบรมรูปรัชการที่ ๕  ค่ายเทพสตรีศรีสุนทร ต.กะปาง อ.ทุ่งสง จว.น.ศ.
 
   
 02 03 
 04 05 
 06  07
 08  09
 10 11 
12 13
14 15
lineA091