โรงผลิตน้ำดื่มอโณทัย

เขียนโดย Super User

00

กองบัญชาการช่วยรบที่ 4
5 นาทีที่แล้ว

เมื่อ ๑๕ พ.ค.๖๑, ๑๔๐๐ น. พล.ต.เกรียงไกร ศรีรักษ์ 
ผบ.บชร.๔ ได้มอบหมายให้ พ.อ.โชติ ยิกุสังข์ รอง ผบ.บชร.๔ ติดตามการผลิตน้ำดื่ม เพื่อจำหน่ายเป็นสวัสดิการของ บชร.๔ ณ โรงผลิตน้ำดื่มอโณทัย ค่ายเทพสตรีศรีสุนทร ฯ 
โครงการน้ำดื่มดังกล่าว ได้ดำเนินการติดตั้งระบบเครื่องผลิตน้ำ เมื่อ มี.ค.๖๑ ในขณะ พล.ต.บัญชา รักชื่อ ดำรงตำแหน่ง ผบ.บชร.๔ โดยมีวัตถุประสงค์ เพื่อผลิตน้ำดื่มที่สะอาด จำหน่ายเป็นสวัสดิการให้กับหน่วยและกำลังพลในราคาถูก และแบ่งสรรผลกำไรเป็นสวัสดิการให้กับกำลังพลของ บชร.๔ และ นขต.บชร.๔ มีขีดความสามารถผลิตน้ำดื่มที่ผ่านมาตรฐานของกรมอนามัย ได้วันละ ๑๒,๐๐๐ ลิตร โดยบรรจุภาชนะจัดจำหน่าย ดังนี้
๑. ถังขนาด ๑๘ ลิตร จำหน่ายพร้อมถังในราคา ๗๐ บาท/ถัง หากนำถังเก่ามาแลกจำหน่ายในราคา ๕ บาท/ถัง
๒. ขวดขนาด ๕๐๐ ซี.ซี. จำหน่ายในราคาขวดละ ๕ บาท หากซื้อเป็นโหล จะคิดราคาโหลละ ๔๐ บาท

ในภาพอาจจะมี ข้อความ
ในภาพอาจจะมี 2 คน, ผู้คนกำลังยืน
ในภาพอาจจะมี 2 คน, ผู้คนกำลังยืน
ในภาพอาจจะมี เครื่องดื่ม

01