พบปะตรวจเยี่ยมหน่วยฝึกทหารใหม่

เขียนโดย Super User

00

เมื่อ ๑๗ พ.ค.๖๑, พล.ต.เกรียงไกร ศรีรักษ์ ผบ.บชร.๔ ได้มอบหมายให้ พ.อ.นันทโชติ ภู่วัฒนา เสธ.บชร.๔ และคณะ ได้พบปะตรวจเยี่ยม สอบถามปัญหาข้อขัดข้อง และให้กำลังใจทหารใหม่ ผลัดที่ ๑/๖๑ ของ หน่วยฝึกทหารใหม่ พัน.สบร.๒๔ บชร.๔, หน่วยฝึกทหารใหม่ พัน.ซบร.๒๔ บชร.๔ และ หน่วยฝึกทหารใหม่ พัน.สพ.กระสุน ๒๔ บชร.๔ การปฏิบัติเป็นไปด้วยความเรียบร้อย ณ หน่วยฝึกทหารใหม่ นขต.บชร.๔ ค่ายเทพสตรีศรีสุนทร ต.กะปาง อ.ทุ่งสง จว.น.ศ.

ในภาพอาจจะมี 2 คน, ต้นไม้ และ สถานที่กลางแจ้ง
ในภาพอาจจะมี 1 คน, กำลังยืน, พื้นหญ้า, ท้องฟ้า, ต้นไม้, สถานที่กลางแจ้ง และ ธรรมชาติ
ในภาพอาจจะมี 8 คน, คนที่ยิ้ม, สถานที่กลางแจ้ง
ในภาพอาจจะมี 4 คน, ผู้คนกำลังยืน และ สถานที่กลางแจ้ง

01