พิธีประดับเครื่องหมายยศให้กับกำลังพล เดือน มิ.ย.๖๑

เขียนโดย Super User

00

เมื่อวันที่ ๑ มิ.ย.๖๑ พล.ต.เกรียงไกร ศรีรักษ์ ผบ.บชร.๔ เป็นประธานในพิธีประดับเครื่องหมายยศให้กับ กำลังพลที่ได้รับแต่งตั้งยศที่สูงขึ้น โดยมีนายชั้นทหารสัญญาบัตร จำนวน ๒ นายและ ชั้นประทวน จำนวน ๑ นาย ในโอกาสนี้ได้ให้โอวาทกำลังพลที่ได้รับการประดับเครื่องหมายยศ เพื่อเป็นแนวทางการดำเนินชีวิต การทำหน้าที่ของทางราชการต่อไป ณ บก.บชร.๔ ค่ายเทพสตรีศรีสุนทร ต.กะปาง อ.ทุ่งสง จว.น.ศ.

ในภาพอาจจะมี 1 คน, กำลังยืน
ในภาพอาจจะมี 2 คน, ผู้คนกำลังยืน
ในภาพอาจจะมี 7 คน, ผู้คนกำลังยืน และ งานแต่งงาน
ในภาพอาจจะมี 11 คน, ผู้คนกำลังยืน

01