การฝึกประจำสัปดาห์

เขียนโดย Super User
02

003

เมื่อ ๑๓ พ.ย. ๕๘ บชร.๔ ดำเนินการฝึกทบทวนบุคคลท่ามือเปล่าประจำสัปดาห์ การฝึกมีจำนวน ๒ ท่า คือท่าถอดหมวก สวมหมวก และท่าทำความเคารพ เพื่อให้กำลังพลเกิดความชำนาญและมีการปฏิบัติที่ถูกต้องตามระเบียบ ทบ.กำหนด โดยมี ร.ท.ชิตเดชา จิตตรง เป็นผู้ฝึก ณ บก.บชร.๔

 
   
01 03
04 05
06 07
08 09
10 11
12 14
15
lineA091