โครงการบริจาคโลหิตเพื่อถวายเป็นพระราชกุศลฯ

เขียนโดย Super User
10

003

เมื่อ ๑๗ ก.ย. ๕๘ พล.ต.ธานินทร์ สุวรรณคดี ผบ.บชร.๔ พร้อมด้วยกำลังพลของหน่วย ร่วมบริจาคโลหิตเพื่อถวายเป็นพระราชกุศลฯ แด่พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวฯ และสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ โดย บชร.๔ ร่วมกับกิ่งกาชาดอำเภอทุ่งสง จว.น.ศ. ได้กิจกรรมเป็นประจำทุกเดือน ณ สโมสรเทพสตรี ค่ายเทพสตรีศรีสุนทร ต.กะปาง อ.ทุ่งสง จว.น.ศ.

 
   
01 02
03 04
05 06
07 08
09 11
12 13
14 15
16 17
18 19
lineA091