^Back to Top
facebook

หน่วยทางการส่งกำลังบำรุง ทภ.4
welcome
เมนูชมรมแม่บ้านทหารบก สาขา บชร.4

กรุณาเข้าสู่ระบบ

การศึกษานอกโรงเรียน บชร.4

ประกวดราคาจัดซื้อจัดจ้าง

ข่าวประชาสัมพันธ์

ชมรายการคืนความสุขให้คนในชาติ

showhActivity

00

เมื่อ ๒๕ ก.ย.๖๑ พล.ต.เกรียงไกร ศรีรักษ์ ผบ.บชร.๔ มอบหมายให้ พ.อ.โชติ ยิกุสังข์ รอง.ผบ.บชร.๔ เป็นประธาน จัดกิจกรรมอบรมศีลธรรมประจำเดือน โดยได้นิมนต์พระสงฆ์มาเป็นองค์บรรยายธรรม เพื่อเป็นการปลูกฝังด้านคุณธรรม จริยธรรมส่งเสริมความรัก ความสามัคคีให้กับกำลังพลของหน่วย ณ ศาสนาสถานค่ายเทพสตรีศรีสุนทร ต.กะปาง อ.ทุ่งสง จว.น.ศ

ในภาพอาจจะมี 3 คน, ผู้คนกำลังยืน และสถานที่ในร่ม
ในภาพอาจจะมี 1 คน
ในภาพอาจจะมี 2 คน, ผู้คนกำลังนั่ง และสถานที่ในร่ม
ในภาพอาจจะมี 8 คน, ผู้คนกำลังนั่ง

01