ปั่นจักรยานเฉลิมพระเกียรติ Bike for Dad ร่วมกับ พล.ร.๕

เขียนโดย Super User
IMG 1261 

เมื่อ ๒๘ พ.ย. ๕๘ บชร.๔ ได้จัดกำลังพลเข้าร่วมกิจกรรมปั่นจักรยานเฉลิมพระเกียรติ หรือ Bike for dad กับ พล.ร.๕ โดยมีเส้นทางเริ่มจากค่ายเทพสตรีศรีสุนทร สิ้นสุด อุทยานราชภักดิ์ อ.หัวหิน จ.ประจวบคีรีขันธ์  จำนวน ๑๐๐ นาย

3J4A0484  3J4A0485 
 3J4A0488 3J4A0490 
 3J4A0492 3J4A0494 
 3J4A0497 3J4A0500 
 3J4A0502 3J4A0505 
3J4A0511 3J4A0515
3J4A0518 3J4A0519
3J4A0520 3J4A0521
3J4A0522 3J4A0527
3J4A0528 3J4A0530
3J4A0536 3J4A0537
IMG 1272
lineA091