^Back to Top
facebook

หน่วยทางการส่งกำลังบำรุง ทภ.4
welcome
เมนูชมรมแม่บ้านทหารบก สาขา บชร.4

กรุณาเข้าสู่ระบบ

การศึกษานอกโรงเรียน บชร.4

ประกวดราคาจัดซื้อจัดจ้าง

ข่าวประชาสัมพันธ์

ชมรายการคืนความสุขให้คนในชาติ

showhActivity

00

เมื่อ18 ม.ค.62 พล.ต.เกรียงไกร ศรีรักษ์ ผบ.บชร.4 มอบหมายให้ พ.อ.นันทโชติ ภู่วัฒนา รอง ผบ.บชร.4 ร่วมพิธีสวนสนามกระทำสัตย์ปฏิญาณตนต่อธงชัยเฉลิมพลในวันกองทัพไทย ณ ลานเอนกประสงค์ ค่ายเทพสตรีศรีสุนทร อ.ทุ่งสง จว.น.ศ.

ในภาพอาจจะมี หนึ่งคนขึ้นไป และสถานที่กลางแจ้ง
ในภาพอาจจะมี หนึ่งคนขึ้นไป, ผู้คนกำลังยืน และสถานที่กลางแจ้ง
ในภาพอาจจะมี หนึ่งคนขึ้นไป, ผู้คนกำลังยืน และสถานที่กลางแจ้ง
ในภาพอาจจะมี 18 คน, ผู้คนกำลังยืน

01