เมื่อ 24 เม.ย.62 ตามสั่งการ ของ มทภ.4 ให้ บชร.4 ดำเนินการจัด รยบ.น้ำขนาด 6,000 ลิตร สนับสนุนการช่วยเหลือบรรเทาสาธารณภัยด้านภัยแล้ง ให้กับ จว.ภ.ต. ในการนั้น พล.ต.ไตรรัตน์ ไชยนุรักษ์ ผบ.บชร.4 จึงได้สั่งการให้ นขต.บชร.4 จัด รยบ.น้ำขนาด 6,000 ลิตร จำนวน 2 คัน สนับสนุนการปฏิบัติการช่วยเหลือภัยแล้งให้กับ ประชาชนในพื้นที่ประสบภัยแล้งใน จว.ภ.ก. และจัด กพ.จิตอาสาร่วมในการช่วยเหลือประชาชน ปัจจุบัน รยบ.บรรทุกน้ำขนาด 6,000 ลิตร จำนวน 2 คัน ถึง จุดนัดพบขั้นต้น ณ ด่านตรวจเพื่อความมั่นคงท่าฉัตรไชย ต.ไม้ขาว อ.ถลาง จว.ภ.ต. เมื่อ 0730 ของ 24 เม.ย.62 เพื่อเตรียมการในการรับภารกิจ ในการรับน้ำและนำน้ำไปแจกจ่ายให้กับประชาชนผู้ประสบภัยในพื้นที่ จว.ภ.ก. ต่อไป

ในภาพอาจจะมี 2 คน, ผู้คนกำลังยืน และสถานที่กลางแจ้ง
ในภาพอาจจะมี ท้องฟ้า และสถานที่กลางแจ้ง
ในภาพอาจจะมี หนึ่งคนขึ้นไป, ท้องฟ้า, รถยนต์ และสถานที่กลางแจ้ง
ในภาพอาจจะมี กลางคืน และสถานที่กลางแจ้ง