พิธีรับ - ส่งหน้าที่ ประธานสมาคมแม่บ้าน ทบ. สาขา ทภ.4

เขียนโดย Super User

>>เมื่อ 2 ต.ค. 63, 0700 พิธีรับ - ส่งหน้าที่ ประธานสมาคมแม่บ้าน ทบ. สาขา ทภ.4 ระหว่าง คุณแจ่มจิตร์ พูลสวัสดิ์ กับ คุณคนึงนิตย์ ศรีรักษ์ และร่วมประชุมหารือฯ ณ ห้องสถาพร สโมสรรื่นฤดี กองทัพภาคที่ 4  ค่ายวชิราวุธ ต.ปากพูน อ.เมือง จว.น.ศ.

002

404614

404617

404616 404618
404620 404619
  002