พิธีทอดกฐินสามัคคี เพื่อสมทบทุนสร้างศาลาอเนกประสงค์

เขียนโดย Super User

>>เมื่อ 10 ต.ค.63,0900  มทภ.4 เป็นประธานในพิธีทอดกฐินสามัคคี เพื่อสมทบทุนสร้างศาลาอเนกประสงค์ และเป็นการสืบทอดพระพุทธศาสนา รักษาประเพณีอันดีงาม โดยมี ผบ.บชร.4 ร่วมพิธีฯ ณ สวนธรรมถ้ำทอหูก ต.ปากแพรก อ.ทุ่งสง จว.น.ศ.

002

404608

404609

404610 404611
404612 404613
  002