พิธีมอบทุนการศึกษาให้กับบุตรของกำลังพลซึ่งมีบุตรที่มีผลการเรียน

เขียนโดย Super User

>> เมื่อ 8 ธ.ค.63, 1500 ผบ.บชร.4 เป็นประธานในพิธีมอบทุนการศึกษา พร้อมด้วย ประธานสมาคมแม่บ้าน ทบ. สาขา บชร.4 ร่วมพิธีมอบทุนการศึกษาให้กับบุตรของกำลังพล ซึ่งมีบุตรที่มีผลการเรียนที่ผ่านเกณฑ์ จำนวน 43 ทุน ได้แบ่งเป็น 3 ระดับ ดังนี้

1 ชั้น ป.1- ป.6 เกรด เฉลี่ย 4.00 มีจำนวน 16 คน
2 ชั้น ม.1 – ม.6 เกรด เฉลี่ย 3.5 ขึ้นไป มีจำนวน 20 คน
3 ป.ตรี เกรด เฉลี่ย 3.00 ขี้นไป มีจำนวน 7 คน
เพื่อให้รางวัลเป็นทุนการศึกษา และส่งเสริมการศึกษาให้กับบุตรที่มีความประพฤติดี เรียบร้อย และ ขยันหมั่นเพียร ณ โรงซ่อมสาย ช พัน.ซบร.24 บชร.4 ค่ายเทพสตรีศรีสุนทร ต.กะปาง อ.ทุ่งสง จว.น.ศ.

002

457703

457705

457706 457704
  002