เดินทางเยี่ยมเยียนผู้ป่วยติดเตียง ซึ่งเป็นมารดาของกำลังพล

เขียนโดย Super User

>>เมื่อ 15 ธ.ค.63, 1300 ผบ.บชร.4 และคณะ พร้อมด้วย ประธานสมาคมแม่บ้าน ทบ. สาขา บชร.4 ได้เดินทางเยี่ยมเยียน นางกลับ สมนึก เป็นผู้ป่วยติดเตียง ซึ่งเป็นมารดา ของ พ.ท.สำราญ สมนึก เนื่องจากป่วยโรคประจำตัว ความดันโลหิตสูง และ โรคชรา เพื่อเป็นขวัญกำลังใจให้กำลังพลของหน่วย ณ 31 ม.4 ต.เขาโร อ.ทุ่งสง จว.น.ศ.

002

1165391

1165390