มอบหน้ากากผ้า ให้ทหารกองประจำการผลัด 2/63

เขียนโดย Super User

>> พล.ต.ฐกร เนียมรินทร์ ผบ.บชร.4 พ.อ.หญิง จิดาภา เนียมรินทร์ ประธานสมาคมแม่บ้านทบ. สาขา บชร.4, คณะแม่บ้านบชร.4 ,ข้าราชการบชร.4 ได้มอบหน้ากากผ้า ให้ทหารกองประจำการผลัด 2/63 จัดเป็นหน้ากากผ้าสีขาว1ชิ้นสีดำ1ชิ้น/1นาย รวมแจกจ่ายจำนวน 1,960 ชิ้น ตามโครงการ"ห่วงใยมอบหน้ากากผ้าถึงน้องคนสุดท้องของกองทัพบก" ได้ทันใช้ช่วงปล่อยพักหลังจบการฝึก เพื่อให้น้องทหารเป็นต้นแบบให้กับชุมชนที่อยู่อาศัย ในมิติของการป้องกันโรค และเป็นการสร้างสัมพันธ์อันดีของหน่วยทหารและประชาชนที่แสดงถึงความห่วงใยด้านสุขภาพต่อบุตรหลานที่ต้องมาเป็นทหารกองประจำการ โดยเป็นการบูรณาการให้สมาชิกกลุ่มตัดเย็บของบชร.4 จัดทำ ซึ่งสอดคล้องตามนโยบายอาชีพเสริม เพิ่มรายได้ ของสมาคมแม่บ้าน ทบ.

002

4

1

2 Large 3
  002