กิจกรรมบริจาคโลหิต

เขียนโดย Super User

>>  เมื่อ 15 ม.ค. 64, 0930  บชร.4, พล.ร.5, และ มทบ.43 ร่วมจัดกิจกรรมบริจาคโลหิต เพื่อทดแทนการขาดแคลนโลหิตในสถานการณ์การแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสโคโรน่า (โควิด-๑๙) โดยมีภาคบริการโลหิตแห่งชาติ ที่11 สภากาชาดไทยเป็นผู้รับบริจาค โดยในส่วนของ บชร.4 พ.อ.นันทโชติ  ภู่วัฒนา รอง ผบ.บชร.4 พร้อมด้วย พ.อ.หญิง จิดาภา  เนียมรินทร์ ประธานสมาคมแม่บ้าน ทบ. สาขา บชร.4 เข้าร่วมกิจกรรมบริจาคโลหิต มีผู้เข้าร่วมบริจาคโลหิต จำนวน 133 คน ได้รับโลหิต จำนวน 53,200 ซีซี โดยมี ผบ.มทบ.43 เป็นประธานในกิจกรรม ฯ ณ สโมสรเทพสตรี ค่ายเทพสตรีศรีสุนทร ต.กะปาง อ.ทุ่งสง จว.น.ศ.

 

002

1236932

1236942

1236947 1236948