^Back to Top
facebook

หน่วยทางการส่งกำลังบำรุง ทภ.4
welcome
เมนูชมรมแม่บ้านทหารบก สาขา บชร.4

กรุณาเข้าสู่ระบบ

การศึกษานอกโรงเรียน บชร.4

ประกวดราคาจัดซื้อจัดจ้าง

ข่าวประชาสัมพันธ์

ชมรายการคืนความสุขให้คนในชาติ

showhActivity

วันสถาปนากองบัญชาการช่วยรที่ 4 ครบรอบปีที่ 38

DSC000 

เมื่อ ๗ ก.ค. ๕๙ พล.ต.ธานินทร์ สุวรรณคดี ผบ.บชร.๔ พร้อมด้วย คุณกมลชนก สุวรรณคดี ประธานชมรมแม่บ้าน ทบ. สาขา บชร.๔ ให้การต้อนรับ พล.ท.วิวรรธน์ ปฐมภาคย์ มทภ.๔ ในโอกาสเดินทางมาเป็นประธานในพิธีทำบุญเนื่องในคล้ายวันสถาปนา บชร.๔ ครบรอบปีที่ ๓๘ เพื่อเป็นการอุทิศส่วนบุญกุศลให้แก่ดวงจิตวิญญาณของกำลังพลผู้เสียชีวิตทั้งในสนามและที่ตั้งปกติ และความเป็นสิริมงคลแก่หน่วย สร้างขวัญกำลังใจแก่กำลังพลและครอบครัว โดยในช่วงเช้าได้มีพิธีสักการะสิ่งศักดิ์สิทธิ์ภายในค่ายเทพสตรีศรีสุนทร อาทิ พระพุทธรูปประจำศาสนสถานค่ายเทพสตรีศรีสุนทร, อนุสาวรีย์ท้าวเทพกษัตรีท้าวศรีสุนทร, อนุสาวรีย์รัชการที่ ๕ และ พระสยามเทวาธิราช พร้อมได้ทุนการศึกษาให้แก่บุตรข้าราชการ ลูกจ้างประจำ และพนักงานราชการ ณ บก.บชร.๔

DSC 1232 
DSC 1278
DSC 1330
DSC 1377
DSC 1384
DSC 1416
DSC 1438
DSC 1445
DSC 1535
DSC 1541
DSC 1558
DSC 1566
DSC 1571
DSC 1575
DSC 155500
DSC 1548000
lineA091