^Back to Top
facebook

หน่วยทางการส่งกำลังบำรุง ทภ.4
welcome
เมนูชมรมแม่บ้านทหารบก สาขา บชร.4

กรุณาเข้าสู่ระบบ

การศึกษานอกโรงเรียน บชร.4

ประกวดราคาจัดซื้อจัดจ้าง

ข่าวประชาสัมพันธ์

ชมรายการคืนความสุขให้คนในชาติ

showhActivity

พิธีเปิดประตู่ค่ายเทพสตรีศรีสุนทร

DSC 5833 

เมื่อ ๑๙ ก.ย.๕๙ พล.ต.ธานินทร์ สุวรรณคดี ผบ.บชร.๔ และคุณกมลชนก สุวรรณคดี ประธานชมรมแม่บ้าน ทบ. สาขา บชร.๔ พร้อมด้วยกำลังพลและสมาชิกแม่บ้านของหน่วย ร่วมพิธีเปิดป้ายประตูค่ายเทพสตรีศรีสุนทร โดยมี พล.ต.ปริยารณ มัชฌิมวงศ์ ผบ.มทบ.๔๓ เป็นประธาน การปฏิบัติเป็นไปด้วยความเรียบร้อย

 DSC 5788
DSC 5796
DSC 5834
DSC 5837
DSC 5882
DSC 5905
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
lineA091