พิธีส่งมอบหน้าที่ประธานชมรมแม่บ้านทหารบก สาขา บชร.4

เขียนโดย Super User
05

     เมื่อ 5 ต.ค. 58 บชร.4 ได้กระทำพิธีส่งมอบหน้าที่ประธานชมรมแม่บ้านทหารบก สาขา บชร.4 ระหว่างคุณอุดมรัตน์ กำแพงเศรษฐ กับ คุณกมลชนก สุวรรณคดี ณ ห้องประชุมท้าวเทพกระษัตรี บก.บชร.4

02 01
03 04
06 50
52 53
   
   
   
lineA091