^Back to Top
facebook

หน่วยทางการส่งกำลังบำรุง ทภ.4
welcome
เมนูชมรมแม่บ้านทหารบก สาขา บชร.4

กรุณาเข้าสู่ระบบ

การศึกษานอกโรงเรียน บชร.4

ประกวดราคาจัดซื้อจัดจ้าง

ข่าวประชาสัมพันธ์

ชมรายการคืนความสุขให้คนในชาติ

showhActivity

วันคล้ายวันสถาปนา พัน.สพ.กระสุน 24 บชร.4

15

เมื่อ 24 เม.ย. 60 พล.ต.บัญชา รักชื่อ ผบ.บชร.4  เป็นประธานในพิธีทำบุญเนื่องในวันคล้ายวันสถาปนา พัน.สพ.กระสุน 24 บชร.4 ครบรอบปีที่ 32 (23 เมษายน 2560) โดยมี พ.อ.ณัฐพัชร พุ่มเกิด ผบ.พัน.สพ.กระสุน 24 บชร.4 ให้การต้อนรับ  ณ บก.พัน.สพ.กระสุน 24 บชร.4

 1
 2
 3
4 
 7
 9
 11
14 
 16
 17
original 1197086941