^Back to Top
facebook

หน่วยทางการส่งกำลังบำรุง ทภ.4
welcome
เมนูชมรมแม่บ้านทหารบก สาขา บชร.4

กรุณาเข้าสู่ระบบ

การศึกษานอกโรงเรียน บชร.4

ประกวดราคาจัดซื้อจัดจ้าง

ข่าวประชาสัมพันธ์

ชมรายการคืนความสุขให้คนในชาติ

showhActivity

ผบ.บชร.4 ตรวจความพร้อมสำหรับการสอบบรรจุกองหนุนเข้ารับราชการ

15

เมื่อ 13 พ.ค. 60 พล.ต.บัญชา รักชื่อ ผบ.บชร.4  ได้ตรวจสอบความพร้อมของสถานที่และการปฏิบัติในการสอบคัดเลือกกองหนุนเข้าบรรจุรับราชการ โดยเน้นย้ำการปฏิบัติให้เป็นไปด้วยความโปร่งใส ยุติธรรม ตรวจสอบได้

 1
3 
13 
20 
21 
23 
26 
27 
31 
original 1197086941