ให้การต้อนรับคณะชุดตรวจกิจการทั่วไปประจำปีงบประมาณ 60

เขียนโดย Super User
timeline 25600605 163041

::เมื่อ 5 มิ.ย.60 พล.ต.บัญชา รักชื่อ ผบ.บชร.4 ให้การต้อนรับคณะชุดตรวจกิจการทั่วไปประจำปีงบประมาณ 2560 ในโอกาสเดินทางมาตรวจสอบและประเมินผลการปฏิบัติงานของหน่วยในส่วนของ บก.บชร.4 และ พัน.นขต.บชร.4 โดยมี พล.ต.เรืองฤทธิ์ บุญยงค์ เป็นหัวหน้าชุดตรวจ ณ บก.บชร.4 ::

timeline 25600605 163030
 timeline 25600605 163054
 timeline 25600605 163056
 timeline 25600605 163108
 timeline 25600605 163109
 timeline 25600605 163111
timeline 25600605 163117 
 timeline 25600605 163124
timeline 25600605 163137
timeline 25600605 163137
timeline 25600605 163145
timeline 25600605 163225
timeline 25600605 163232
original 1197086941