^Back to Top
facebook

หน่วยทางการส่งกำลังบำรุง ทภ.4
welcome
เมนูชมรมแม่บ้านทหารบก สาขา บชร.4

กรุณาเข้าสู่ระบบ

การศึกษานอกโรงเรียน บชร.4

ประกวดราคาจัดซื้อจัดจ้าง

ข่าวประชาสัมพันธ์

ชมรายการคืนความสุขให้คนในชาติ

showhActivity

วันสถาปนา กองบัญชาการช่วยรบที่ 4 ครบรอบปีที่ 39 {พิธีสงฆ์}

timeline 25600711 154024

::บชร.4 จัดพิธีสงฆ์เนื่องในวันสถาปนา บชร.4 ครบรอบปีที่ 39 เพื่ออุทิศส่วนกุศลให้กับกำลังพลที่ล่วงลับและเป็นสิริมงคลให้กับกำลังพลของหน่วยโดยมี มทภ.4 กรุณาให้เกียรติเป็นประธานในพิธีฯพร้อมมีอดีตผู้บังคับบัญชาและส่วนราชการในพื้นที่ร่วมพิธีฯ เมื่อ 11 ก.ค.60 ::

timeline 25600711 154023
 timeline 25600711 154025
 timeline 25600711 154026
 timeline 25600711 154027
 timeline 25600711 154029
 timeline 25600711 154030
 timeline 25600711 154032
timeline 25600711 154033 
timeline 25600711 154034
timeline 25600711 154035
timeline 25600711 154034
timeline 25600711 154036
timeline 25600711 154038
timeline 25600711 154039
original 1197086941