^Back to Top
facebook

หน่วยทางการส่งกำลังบำรุง ทภ.4
welcome
เมนูชมรมแม่บ้านทหารบก สาขา บชร.4

กรุณาเข้าสู่ระบบ

การศึกษานอกโรงเรียน บชร.4

ประกวดราคาจัดซื้อจัดจ้าง

ข่าวประชาสัมพันธ์

ชมรายการคืนความสุขให้คนในชาติ

showhActivity

ร่วมงานหล่อรูปปั้น หลวงปู่ทวด

1 1

::เมื่อ 5 ก.ย.60 พล.ต.บัญชา รักชื่อ ผบ.บชร.4 และคณะ เดินทางร่วมงานหล่อรูปปั้น หลวงปู่ทวด โดยมี พล.ท.ปิยะวัฒน์ นาควานิช มทภ.4  และ คุณหญิงแพทย์หญิง  พรทิพย์  โรจนสุนันท์ เป็นประธาน ณ วัดวิเชียรรังสฤษฎ์ อ.ร่อนพิบูรย์ จ.นครศรีธรรมราช ::

1 2
1 3
1 4 
1 5
1 6
 1 7
1 8
1 9
 
original 1197086941