ข่าวสารประชาสัมพันธ์

เขียนโดย Super User
ขอเชิญชวนร่วมประดับตราสัญลักษณ์ พร้อมธงชาติและธงตราสัญลักษณ์พระราชพิธีบรมราชาภิเษก พุทธศักราช 2562 ตามอาคารบ้านเรือน ส่วนราชการ และหน่วยงานต่าง ๆ ตั้งแต่บัดนี้ถึงวันที่ 4 พฤษภาคม พุทธศักราช 2563

เมื่อวันที่ 27 มี.ค.62 รัฐบาลขอเชิญชวนร่วมประดับตราสัญลักษณ์ พร้อมธงชาติและธงตราสัญลักษณ์พระราชพิธีบรมราชาภิเษก พุทธศักราช 2562 ตามอาคารบ้านเรือน ส่วนราชการ และหน่วยงานต่าง ๆ ตั้งแต่บัดนี้ ถึงวันที่ 4 พฤษภาคม พุทธศักราช 2563

สำหรับ รูปแบบการประดับตราสัญลักษณ์ ธงชาติและธงตราสัญลักษณ์พระราชพิธีบรมราชาภิเษก พุทธศักราช 2562 ทั้ง ภายนอกและภายในอาคารบ้านเรือน ส่วนราชการ และหน่วยงานต่าง ๆ มีรูปแบบดังนี้

 king002
 king003