ประกาศผู้ชนะการเสนอราคางานจ้างก่อสร้างอาคาร คลัง สป.5 (แบบที่ 2) และถนนแอสฟัลติกคอนกรีต สนับสนุน นขต.บชร.4 วงเงิน 5,013,000.-บาท โดยวิธีอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

| |