ประกาศผู้ชนะการเสนอราคางานจ้างซ่อม สป. และเครื่องมือ สาย ช. สนับสนุนหน่วย พัน.ซบร.24บชร.4 วงเงิน 160,000.-บาท โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

| |

ไฟล์ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา

- กรุณาดาวท์โหลดไฟล์